Şanhaý Herolift awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy

HEROLIFT 2006-njy ýylda döredilip, müşderilerimize wakuum göteriji enjam, yzarlaýyş ulgamy, ýüklemek we düşürmek enjamlary ýaly materiallary işleýän enjamlara we çözgütlere gönükdirilen iň oňat göteriji çözgütler bilen üpjün etmek üçin iň ýokary hilli vakuum komponentleri bolup durýar.Müşderilere önüm öndürýän ýokary hilli materiallaryň dizaýn, önümçilik, satuw, hyzmat we gurnama okuwlaryny we satuwdan soňky hyzmatyny hödürleýäris.